Özlük Bürosu

İstifada Takip Edilecek Süreç :

  1. Prosedürlerin zamanında tamamlanabilmesi için, istifa tarihinden makul bir süre önce (en az 15 gün kadar) Dekanlıka Makamı'na dilekçe verilmelidir. (Islak imzalı)
  2. İlişik Kesme Belgesi 4 nüsha çıktı alınır ve ilgili birimlere imzaya sunulur. İmzalara önce Fakülte birimlerinden başlanılır. (İstifa oluru alınmadan önce tamamlanmalıdır.)
  3. Memuriyetten ayrılma nedeniyle, istifa tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde Mal Bildirim Formu verilmesi yasal zorunluluktur.
  4. Rektörlük Makamı onayı alınmadan istifa süreci tamamlanmayacaktır.