2022-2023 Güz yarıyılında MTO492 Bitirm Ödevi, MTO494 Araştırma Projesi ve/veya MTO 4901 Meteoroloji Müh. Tasarım I dersini alacak öğrencilerin aşağıdaki formlardan uygun olanları doldurup (Sadece MTO4901 için tek form doldurulmalı), kendi imzası ve danışmanının imzası bölümlerini dijital olarak imzalayarak/imzalatarak PDF formunda, 28 Eylül 2022 Çarşamba günü  akşamına kadar metmuh-uubf@itu.edu.tr adresine Konu/Subject bölümüne "MTO492/ MTO494 ve/veya MTO4901 alış-tercih formu" (hangisi gönderiliyorsa) yazarak göndermesi gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

mto492_bitirmeodevi_alis
mto492_bitirmeodevi_tercih
mto494_arastirmaprojesi_alis
mto494_arastirmaprojesi_tercih
mto4901-4902 alisform