İTÜ Modelleme Takımı, İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından Prof. Dr. Hüseyin Toros rehberliğinde 2015 yılında kurulmuştur. İTÜ Meteorolojik Araştırmalar Kulübü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir uzmanlık takımıdır. Hava kalitesinin araştırılması üzerine başlayan çalışmalar, zamanla atmosferik modellerin etkin bir şekilde kullanılmasıyla kapsamını genişletmiştir. Hava tahminlerinin temeli olan atmosferik modellerin daha başarılı sonuçlar vermesi ve daha uzun periyotlu tahminlerin yapılabilmesi için model geliştirmelerine katkıda bulunma misyonuyla çalışmalarını sürdüren takımımız, tahminlerdeki tutarsızlıkları azaltmayı amaçlamaktadır. Uluslararası platformda modelleme çalışmalarıyla tanınan bir takım olma hedefi içinde olan İTÜ Modelleme Takımı, WRF ve WRF-Chem modellerini günlük olarak çalıştırmakta, görselleştirmekte ve parametrizasyon konusunda ar-ge çalışmaları yürütmektedir. Aynı zamanda yenilikçi çalışmaların takipçisi olan takımımız, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklere katılım sağlamaktadır. Günümüzde, derslerde öğrendiklerini merakıyla harmanlayarak, hem bireysel hem de takım olarak daha ileriye gitme çabası içinde olan 13 üyesi bulunmaktadır.