Misyon/Özgörevimiz

Havacılık, uzay, atmosfer bilim ve teknolojilerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yarışan, ulusal kimliğini küresel değerlerle bağdaştırabilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye hakim, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip çağdaş mezunlar yetiştirmek;

Havacılık, Uzay, Atmosfer bilim ve teknolojilerinde ulusal gelişmeyi ivmelendiren, uluslararası düzeyde katkı sağlayan ve eğitim-öğretim programlarını destekleyen temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, bu amaca yönelik önder, yaratıcı kadroları oluşturmak ve desteklemek, bunun için gerekli altyapıyı oluşturmak ve sürdürmektir.

Vizyon/Özgörümüz

Öğrencilerine çağdaş eğitim kültürü ve değerlerini gözeterek verdiği lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi ile ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören niteliklere sahip Türkiye'nin önder yüksek öğretim kurumu olmak, gerçekleştirdiği bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğin şekillendirilmesine temel oluşturacak bilgileri üreten bir bilim merkezi olmak.