Değerli Öğrencilerimiz,

İngilizce Hazırlık Programındaki öğrenimini güz yarıyılının sonunda tamamlayan ve İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olup takip eden yarıyılda (bahar yarıyılı) kayıtlı olduğu lisans programından ders alarak Lisans öğrenimine başlayan öğrenciler ‘Irregular Öğrenci’ olarak tanımlanır. 
 

Irregular öğrenciler www.sis.itu.edu.tr sayfasında yayımlanan Akademik Takvime göre, ilgili mevzuat ve duyuruları takip ederek, Bahar yarıyılında ders kayıtlarını yapar ve Lisans öğrenimlerine başlarlar.
 

Hazırlık eğitiminin ilk yılının güz dönemi sonunda İTÜ İngilizce Yeterlik Sınavından başarılı olan ve irregular olarak bahar döneminde eğitime başlamak istemeyen öğrencilerin süreye sayılmayan izin almak için mevzuata uygun şekilde (Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Madde 32) gerekçe sunarak kayıtlı oldukları fakülteye başvurmaları gerekmektedir. Mevzuatta belirtilen sebeplerle izin almayan öğrencilerin bahar döneminde ders kaydı yapmaları gerekmektedir. Bu dönem ÇAP, yandal, yatay geçiş başvurularında ve öğrenim süresi hesabında süreye sayılacaktır. Öğrencilerimiz lisans programından ders almamaları durumunda pasif öğrenci statüsünde değerlendirileceklerdir.
 

ÇAP, yandal, yatay geçiş başvurularında https://www.sis.itu.edu.tr/TR/mevzuat/yatay-cap-yandal-yonerge.php adresinde irregular öğrencilerin başvuru durumları açıklanmıştır.

Bilglerinize sunarız, 

 

Öğrenci Dekanlığı