Rubidyum Atomik Frekans Standardı Geliştirme Projesi Başladı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA)’nın öncülüğü ve iş birliği ile TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) teknik yürütücülüğünde ve Üniversitemiz ile Fakültemiz bünyesinde faaliyetlerini sürdüren,  İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı sorumlusu Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN’ın paydaşı olduğu  Milli Uzay Programının stratejik hedefleri arasında yer alan “Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi’nin (BKZS)” en önemli alt sistemlerinden “Rb Atomik Frekans Standartı Geliştirme Projesi”ne (RAFS) başlatıldı.

Proje, özellikle, uzay sanayinde milli ve yerli alternatifler üretme anlayışına uygun olarak kritik alt bileşenlerin yerlileştirilmesi kapsamında Küresel Konumlama Sistemlerinden bağımsız bir seyrüsefer sistemi geliştirme amacını taşımaktadır.  

TÜBİTAK UME tarafından daha önce laboratuvar ortamında geliştirilen Rubidyum Tabanlı Atomik Saatin, küp uydu boyutuna indirgenerek, 6U boyutunda bir küp uyduda görev yükü olarak kullanılması ve uzay tarihçesi kazandırılması hedeflenmektedir.

Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda başlayan projenin Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, tüm paydaşlarına çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi Nedir?

Küresel Konumlama ve Zamanlama Sistemleri (GNSS)  içlerinde ortalama 4 adet atomik frekans standardı bulunan uydu kümelerinden oluşuyor. Gelişmiş ülkeler kendi GNSS sistemlerini de kurarak hassas konum belirleme için gerekli ihtiyaçlarını bağımsız bir şekilde karşılayabiliyorlar. Haberleşme uydularının aksine GNSS uyduları dünyaya çok hassas zaman ve konum bilgisi gönderiyor. Zamanın hassas bir şekilde yörüngede korunabilmesinin tek yolu da uydu içerisinde atomik frekans standardı kullanmak. Milli Uzay Programının en kritik hedeflerinden biri de Bölgesel Konumlama Sisteminin kurulması. RAFS projesi ile amaç TÜBİTAK UME tarafından öz kaynakları ile geliştirilen masaüstü Rubidyum Frekans Standardının Küp Uydu boyutlarına uygun hale getirilerek yeniden tasarlanması, proje paydaşları ile birlikte üretilecek 6U boyutlarında küp uydu içerisine yerleştirilmesi ve fırlatmaya hazır hale getirilmesi. TUA tarafından sağlanacak fırlatma iş birliği olanağı ile hazırlanan uydu fırlatılarak Rubidyum Atomik Frekans Standardının yörünge performansı en az 1 yıl süre ile izlenerek atomik saatin frekans kararlılık testleri yapılacak. Bu sayede standarda tarihçe kazandırılacak ve Bölgesel Konumlama Sistemi için geliştirilmesi zorunlu olan tam uzay kalifiye standartlar için de büyük bir aşama geçilmiş olacak.

Geliştirilme süresi 36 ay olarak planlanan proje ayrıca bu alanda çalışmak isteyen gençlere de gelişmeleri için fırsat sunacak.

Açılış toplantısının ardından teknik toplantılarla devam eden proje, ülkemizin bu teknolojiye sahip olması açısından sivil ve askeri alanda özgün sistemler tasarlamamıza ve teknolojik bağımsızlığımızı perçinlememizde de önemli katkılar sağlayacak.
 

resim3