Fakültemiz Uzay Mühendisliği Bölümü'nün aşağıda belirtilen kararları İTÜ SENATOSU'nda kabul edilmiş olup, aşağıda belirtilen şeklide uygulanacaktr. Bilgilerinize. Önemle duyurulur.


Yapılan görüşmeler sonunda, Fakültemiz Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda,
  1. 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planına dahil olan öğrenciler için yeni ders planına geçiş dolayısıyla tanımlanan muafiyetler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri henüz almamış  öğrencilerin muaf tutulmasının uygun olduğuna, (daha önceden alıp başarısız olan öğrenciler ilgili dersi tekrar alıp başarmak zorundadır.)
 
2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası Plana Dahil Öğrenciler İçin Muafiyet Tanımlanan Dersler (ESKİ PLAN)
Ders Kodu Ders İsmi
AKM214E Fluid Mechanics I
UCK205E Thermodynamics I
UCK360E Automatic Control I
MUK203E Strength of Materials I
UZB101E Int.to Astronaut.Eng. & Ethics
  1. 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planına dahil olan öğrenciler için yeni ders planına geçiş dolayısıyla aşağıdaki tabloda belirtilen derslere denklik tanımlanmış olup, bu dersleri henüz almamış veya başarısız olmuş öğrencilerin yeni ders planında açılan dersleri almasının uygun olduğuna,
 
2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası Ders Planı (ESKİ PLAN) 2021-2022 / Güz Dönemi Sonrası Ders Planı (YENİ PLAN)
AKM215E Fluid Mechanics II AKM219E Fluid Mechanics
UCK206E Thermodynamics II UCK207E Thermodynamics
UCK363E Automatic Control II UCK303E Automatic Control
MUK204E Strength of Materials II MUK211E Strength of Materials
 
  1. 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası planında 6. , 7. ve 8. Yarıyıllarında  yer alan  Temel Mühendislik (TM) ve aynı planda 6. ve 7. Yarıyıllarında yer alan Meslek Tasarım (MT) ders havuzlarının birleştirilmesine ve tek bir havuz haline getirilmesinin uygun olduğuna,
gereği için İTÜ Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Uzay Müh. Böl. Senato Karar Örneği