Fakültemiz Uçak Mühendisliği Bölümü'nün aşağıda belirtilen kararları İTÜ SENATOSU'nda kabul edilmiş olup, aşağıda belirtilen şeklide uygulanacaktr. Bilgilerinize. Önemle duyurulur.

Yapılan görüşmeler sonunda, Fakültemiz Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanlığı’ndan gelen yazı doğrultusunda,
  1. 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planına dahil olan öğrenciler için yeni ders planına geçiş dolayısıyla tanımlanan muafiyetler doğrultusunda, aşağıdaki tabloda belirtilen dersleri henüz almamış  öğrencilerin muaf tutulmasının uygun olduğuna, (daha önceden alıp başarısız olan öğrenciler ilgili dersi tekrar alıp başarmak zorundadır.)
2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası Plana Dahil Öğrenciler İçin Muafiyet Tanımlanan Dersler (ESKİ PLAN)
Ders Kodu Ders İsmi
AKM214 Akışkanlar Mekaniği I
AKM214E Fluid Mechanics I
UCK205 Termodinamik I
UCK205E Thermodynamics I
UCK360E Automatic Control I
MUK203 Mukavemet I
MUK203E Strength of Materials I
UCK101 Uçak Müh. Giriş ve Etik
  1. 2017-2018 / Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası ders planına dahil olan öğrenciler için yeni ders planına geçiş dolayısıyla aşağıdaki tabloda belirtilen derslere denklik tanımlanmış olup, bu dersleri henüz almamış veya başarısız olmuş öğrencilerin yeni ders planında açılan dersleri almasının uygun olduğuna,
2017-2018/ Güz ile 2021-2022 / Güz Dönemleri Arası Ders Planı (ESKİ PLAN) 2021-2022 / Güz Dönemi Sonrası Ders Planı (YENİ PLAN)
AKM215 Akışkanlar Mekaniği II AKM219 Akışkanlar Mekaniği
AKM215E Fluid Mechanics II AKM219E Fluid Mechanics
UCK206 Termodinamik II UCK207 Termodinamik
UCK206E Thermodynamics II UCK207E Thermodynamics
UCK363E Automatic Control II UCK303E Automatic Control
MUK204 Mukavemet II MUK211 Mukavemet
MUK204E Strength of Materials II MUK211E Strength of Materials
 
gereği için İTÜ Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilmesine oybirliği ile karar verildi.


Uçak Müh. Böl. Senato Karar Örneği