ECOTRON firması tarafından geliştirilen sistem ve yazılımlar “Ecotron Launching Sponsorship Program to Student Teams! – Ecotron” programı kapsamında ITU Model Tabanlı Tasarım ve Konrol labına sağlanacaktır. Sistemlerin kurulumu sonrası Deneysel Mühendislik ve Otomatik Kontrol dersleri, bitirme çalışmaları ile lisans ve yüksek lisans öğrencilerimiziin gelişimine katkı sağlanacaktır.