Kısmi güneş tutulması 25 Ekim 2022 Salı günü 12:40-15:05 arsında gerçekleşmiştir. İTÜ, Uçak ve Uzay bilimleri Fakültesi, Meteoroloji Müh. Bölümü, Yukarı Atmosfer Uzay Havası
Laboratuvarı öğrencilerinden Şeyma Dinç İTÜ Maslak kampüsünde maksimum kısm-i tutulma anını görüntülemiştir. Ayrıca farklı kısm-i tutulma karelerini kullanarak kısm-i tutulmanın animasyonunu oluşturmuştur.Türkiye’de yaklaşık olarak İstanbul-Adana hattı üzerinde gözlemlenen kısm-i güneş tutulması %40 oranında gerçekleşmiştir. Maksimum tutulma İstanbul’da saat 13:50 oluşmuştur. İTÜ kampüsünde, Şeyma Dinç tarafından 83x optik zum özelliğine sahip NIKKOR lensli Nikon P900 Kamera ve Thousand Oaks 67 mm’lik güneş filtresi ile gözlemlenen kısm-i tutulmanın fotograf ve animasyonunu paylaşmaktayız. Kısm-i tutulmada fotografta resmin orta sağ kısmında güneş lekeleri görülmektedir. Güneş tutulmaları Ay’ın Güneş ve Dünya arasına girerek güneş ışınlarını blok etmesi sonucunda oluşur. Çok eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çeken ve üstüne çok fazla anlamlar yüklediği doğal gök olaylarından bir tanesidir. Tam güneş tutulmaları Güneş’in atmosfer tabakalarından Kromosfer ve Korona’nın görüntülenmesini, gözlenmesini ve özelliklerinin belirlenmesini sağlar. Hatta bu doğa olayından faydalanılarak, gözümüzün normalde görmediği Güneş’in bu atmosferik tabakaları hakkında bilgi edinmek üzere Koronograf adlı alet geliştirilmiştir. Koronagraf aleti Güneş’in Fotosfer tabakasından gelen görünür ışığı bloke ederek Kromosfer ve Koronayı gözlemlememize ve bu tabakaların özelliklerini belirlememize yardımcı olur. Korona Güneş’in atmosferindeki parçacıkların uzaya
kaçarak güneş rüzgarını oluşturduğu ve tüm güneş sistemini dolduran tabakadır ve Güneş’in manyetik alanı tarafından şekillendirilir. Güneş rüzgarı bu tabaka içerisinde hareket ederken değişime uğrar. Güneş rüzgarının Dünya’a ulaşmasından önce özelliklerinin belirlenmesi uzay havası tahminlerinin başarısı ve etkilerinin azaltılması açısından kritik önemdedir. Bu anlamda güneş tutulmaları koronanın yapısının anlaşılmasında önemli yer tutar.

Kısm-i tutulma esnasında çekilen karelerden elde edilen animasyonda ise güneş lekelerini hem orta sağda hem de tutulma bitimini takiben orta solun biraz üzerinde, Güneş’in ekvator
bölgesinde görmekteyiz:

Maksimum Tutulma Ani