TÜBİTAK’ın bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkân sağlamak amacıyla verdiği “1001  Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” 2022 yılı 1. dönem değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

2022 yılı 1. döneminde 1001 programı kapsamında sunulan 1992 proje önerisinden 1851’i bilimsel değerlendirmeye alındı ve yapılan değerlendirme sonucunda 306 proje önerisinin desteklenmesine, 154 proje önerisiyle de bir sonraki dönemi beklemeden 28 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilmesine karar verildi. Fakültemiz Uzay Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Mehmet Şahin ve Doç.Dr. Ayşe Gül Güngör'ün aşağıdaki projeleri de desteklenen projeler arasına girmeyi başardı.

ARAŞTIRMA GRUBU


PROJE NO


PROJE ADI


PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ

MAG

122M598

Sıkıştırılabilir Akışlar İçin Keyfi Bir Lagranyen-Euleryen Algoritması Geliştirilmesi

Prof. Dr. Mehmet Şahin

MAG

122M607

Kimyasal Tepkimeli Sıkıştırılabilir Türbülanslı Akışların Sayısal Benzetimi için Hibrit Lattice Boltzmann-Sonlu Hacimler Yöntemi Geliştirilmesi

Doç. Dr. Ayşe Gül GüngörTÜBİRAT proje desteği