2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı  Bahar yarıyılında Bitirme Çalışmasına (UCK492/492E, UZB492/492E) yazılan Fakültemiz Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Çalışması alış formlarını 01/03/2022 Salı gününe kadar Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.


Bitirme Çalışmasına  (UCK492/492E, UZB492/492E)  yazılan Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin Bitirme Danışmanları tarafından http://siga.uubf.itu.edu.tr/uubftez/ adlı siteye 01/03/2022 Salı gününe kadar bitirme öğrencilerini kayıt etmeleri gerekmektedir.Kayıt ettikleri  Bitirme öğrencileri ile ilgili alış formlarını aynı siteden indirebilirler.


UCK4901 Uçak Müh. Tasarımı I  ve UZB4901E Astronautical Eng. Design I derslerini alan öğrencilerin ise ekte gönderilen Tasarım Çalışması Alış formunu doldurarak 01/03/2022 Salı gününe kadar Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

UCK4902 Uçak Müh. Tasarımı II  ve UZB4902E Astronautical Eng. Design II dersini yazılan öğrencilerin ise aldığı konu ve danışmanı ile birlikte devam edeceğinden herhangi bir form doldurmalarına gerek yoktur.

UCK ve UZB 4901 Çalışma Alış Formu v201026
UCK ve UZB 4901 Çalışma Alış Formu v201026 (Yönergeli)