Meteoroloji Mühendisliği Bölümü MTO492/MTO494/MTO4901 dersini alan öğrencilerin dikkatine;

2021-2022 Güz yarıyılında MTO492 Bitirm Ödevi, MTO494 Araştırma Projesi ve/veya MTO 4901 Meteoroloji Müh. Tasarım I dersini alacak öğrencilerin aşağıdaki formlardan uygun olanları doldurup (Sadece MTO4901 için tek form doldurulmalı), kendi imzası ve danışmanının imzası bölümlerini dijital olarak imzalayarak/imzalatarak PDF formunda, 08.10.2021 Cuma  akşamına kadar metmuh-uubf@itu.edu.tr adresine Konu/Subject bölümüne "MTO492/ MTO494 ve/veya MTO4901 alış-tercih formu" (hangisi gönderiliyorsa) yazarak göndermesi gerekmektedir.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü

MTO4901_Alisformu
MTO492_BitirmeOdevi_alis
MTO492_BitirmeOdevi_tercih
MTO494_ArastirmaProjesi_alis
MTO494_ArastirmaProjesi_tercih