Üniversitemizin muhtelif birimlerinde istihdam edilmek üzere Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımları ile ilgili ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ilana Üniversitemizin internet adresi olan http://www.itu.edu.tr 'den de ulaşılabilmektedir.