Fakültemiz Meteoroloji Mühendisliği Bölümüne ait MTO492/494/4902 dersleri jüri üyeleri ile ilgili bilgiler aşağıya çıkarılmıştır. Önemle duyurulur.

NOT: MTO492/494/4902 dersleri sunum tarihleri akademik takvimde belirtilen tarih aralığında (28 Haziran- 02 Temmuz 2021 tarihleri arasında) danışman öğretim üyesinin belirlediği gün saatte yapılacaktır. Bilgilerinize.


MTO492_2021BAHARJURI

MTO494_2021BAHARJURI

MTO4902_2021BAHARJURI