İTÜ UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ, METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ve UZAY MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMLERİ STAJ ESASLARI

1.        Pandemi süresi boyunca staj yapmak isteyen staj yapma hakkına sahip Uçak/Meteoroloji/Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencileri staj çalışmalarını aşağıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştirebilir ve kendileri için ilan edilen usul ve esaslara uygun olarak staj başvurularını yapacaklardır.

2.        Çevrim içi ve yüz yüze staj yapan öğrenciler derslerinin olmadığı günlerde staj çalışması gerçekleştirebilir. Bu nedenle hafta içi en az bir günlerinin boş olması gereklidir.

3.        Çevrim içi staj başvurusunda, öğrenci tarafından imzalanmış Pandemi Süreci Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Ek-1 Staj Belgesi formu, Fakülte onay cümlesini içeren resmi e-posta ve şirket onay cümlesini içeren eposta metni, tek bir pdf veya jpeg dosyası şeklinde eklenmelidir. Bu süreçte, çevrim içi staj yapan öğrenciler, Ek-2 ve
Ek-3 belgelerini doldurmayacaktır.

4.        Yüz yüze stajı tercih eden öğrenci için tüm başvuru süreci (formlar ve imza süreci) normal zamanda olduğu gibi yürüyecektir.

5.        Öğrencilerimiz isterlerse stajlarını (çevrim içi) Fakültemizin Bölümlerindeki öğretim elemanları ile birlikte yapabilir. Bunun için öğrencilerimiz staj çalışmasını yapmak istediği öğretim elemanı ile görüşüp öğretim elemanının onayını alacak ve staj evraklarındaki iş yeri için “İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi” ve staj yapacakları
öğretim elemanının ismini yazacaklardır.

6.        Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıklarında, staj ile ilgili bütün evraklarını (hazırlayacakları staj defteri de dahil olmak üzere) sıkıştırıp (RAR veya ZIP) Ninova’ da açılan Bölüm İTÜ 401 dersi ödevi içine yükleyeceklerdir.

7.        Yukarıda sayılan maddeler dışında geri kalan bütün maddeler, İTÜ Staj Genel Esaslarında belirtildiği şekilde uygulanacaktır.Duyurulur..