MUHARİP UÇAK VE JET EĞİTİM UÇAĞI [TX / FX] KAVRAMSAL PROJESİ KAPSAMINDA ONAYLANAN PROJELER VE PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ:Proje Adı: Yüksek manevra kabiliyeti için kanat etrafı daimi olmayan akışın ve vorteks dinamiğinin incelenmesi Yüksek taşıma ve yüksek manevra yeteneği sağlayan vortekslerin incelenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr Okşan ÇETİNER


Proje Adı: Ses üstü hava alıklarında şok dalgası sınır tabaka etkileşiminin deneysel incelenmesi
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Bülent YÜCEİL


Proje Adı: Sesüstü hıza sahip uçaklar için hava alığı tasarımı ve güç grubu gövde entegrasyonu
Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Hayri ACAR


Proje Adı: Karbon nanotüp esaslı fiber kompozitlerin çarpma dayanımının incelenmesi - FAZ1 TX/FX'de kullanılacak bazı kompozit malzemelerin mekanik özelliklerinin incelenmesi
Proje Yürütücüsü: Öğr. Gör. Dr. Hülya CEBECİ
DEVAM ETMEKTE OLAN TÜBİTAK PROJELERİ:Proje Adı: Güneş Radyasyonunun WRG Modeli Kullanılarak Kısa Dönem Tahmini
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Selahattin İNCECİK
Başlangıç Tarihi: 15.05.2012 - Bitiş Tarihi: 15.05.2014


Proje Adı: Radarlardan Elde Edilen Rüzgar Ölçümlerinin Sayısal Modellemede Kullanılarak İstanbul ve Çevresinde Tehlikeli Gaz ve Hava Kirleticilerin Taşınım ve Dağılımlarının Lagranian Model Kullanılarak Tahmini
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Yurdanur S.ÜNAL
Başlangıç Tarihi: 15.02.2011 - Bitiş Tarihi: 15.05.2013


Proje Adı: Milli Rüzgar Enerjisi Sistemleri Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi (MİLRES)
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. A.Duran ŞAHİN
Başlangıç Tarihi: 15.07.2011 - Bitiş Tarihi: 15.07.2013


Proje Adı: Yeni Hava Trafik Yöntemi Konsepti İçin Gerçek Zamanlı Çalışan Atc Operatör ve Pilot Otomasyon ve Karar Destek Sistemlerinin Geliştirilmesi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Gökhan İNALHAN
Başlangıç Tarihi: 01.02.2012 - Bitiş Tarihi: 01.02.2015


Proje Adı: Kısa Vadeli Rüzgar Enerjisi Tahmini Sistemi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Ş.Sibel MENTEŞ
Başlangıç Tarihi: 15.02.2011 - Bitiş Tarihi: 15.05.2013


Proje Adı: Hava Kalitesi ve Meteorolojik Modellerin Online Entegrasyonu
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Hüseyin TOROS
Başlangıç Tarihi: 15.05.2012 - Bitiş Tarihi: 15.05.2015


Proje Adı: Böcek Aerodinamiğinin Yapısal Olmayan Ağlarda Kararlı Bir Sonlu Hacimleri Yöntemi İle Lagrangian Eulerin (Ale) Formülasyonu Kullanılarak Sayısal Olarak Modellenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Başlangıç Tarihi: 15.12.2011 - Bitiş Tarihi: 15.12.2013


Proje Adı: Tam Bağlaşık Büyük Ölçekli Akışkan -Yapı Etkileşimi Problemlerinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN
Başlangıç Tarihi: 01.11.2012 - Bitiş Tarihi: 01.11.2014
BAP PROJELERİ:Proje Adı: NATO-RTO -203 Aerolastik Öngürü Çalıştayı İçin Hesaplamalı Aerolastisite Araştırmaları
Proje Yürütücüsü: Doç.Dr.Melike NİKBAY
Başlangıç Tarihi: 02.04.2012 - Bitiş Tarihi: 02.04.2014


Proje Adı: Akdeniz Havzası İkliminin Bölgesel İklim Kullanılarak Belirlenmesi
Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr. Barış ÖNOL
Başlangıç Tarihi: 02.04.2012 - Bitiş Tarihi: 02.09.2013


Proje Adı: Akışkan-Yapı Etkileşimi Benzetimleri için Grafik İşleme Birimleri Üzerinde Çoklu Blok Yaklaşımı Kullanan Etkin Bir Lattice Boltzman Metodu Çözücüsü
Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr.Bayram ÇELİK
Başlangıç Tarihi: 25.06.2012 - Bitiş Tarihi: 25.06.2014


Proje Adı: Düşük Basınçlı Türbinlerde Ters Basınçlı Akış Bölgesinin DNS Yöntemi ile Sayısal Analizi
Proje Yürütücüsü: Y.Doç.Dr.Ayşe Gül GÜNGÖR
Başlangıç Tarihi: 03.07.2012 - Bitiş Tarihi: 03.07.2014