Amaç

Yukarı Atmosfer ve Uzay Havası Laboratuvarı, uzay ortamı ve yukarı atmosfer araştırmalarının yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Bu amaca istinaden yukarı atmosfer ve uzay havası modelleri çalıştırılmakta, Dünya’nın manyetik alanının manyetometreler vasıtasıyla değişiminin incelenmesi, ionosonde vasıtasıyla iyonosferin düşey profilinin çıkartılması gibi çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Laboratuar aynı zamanda uzay ortamı ve iyonosfer ile ilgili lisans ve lisansüstü derslerde [Örn: Space Environment (Uzay Ortamı), Physics of Upper Atmosphere (Yukarı Atmosfer Fiziği), Space Physics (Uzay Fiziği)] gözlem aletleri, modeller, ve gerçek zamanlı gözlem verisine öğrencilerin aşina hale getirilmeleri için kullanılmaktadır. İTÜ’nün gelecekteki uydu üretim ve araştırmaları için gerekli ölçüm aletlerinin dizaynı ve dizaynında yardımcı olmak da laboratuarın amaçları arasındadır.


Bilimsel araştırma:

 • Uzay havası olayları

 • Güneş rüzgarı-manyetosfer-iyonosfer-atmosfer etkileşimi; manyetosferik ve iyonosferik fırtınalar

 • Uzay ortamının uydu operasyonu ve yer sistemlerine etkisi

 • Iyonosferin uzaysal ve zamansal değişiminin incelenmesi ve haritalandırılması

 • Uzay havasının yukarı atmosphere etkisi ve uygulamaları

 • GPS’in iyonosferik ve troposferik uygulamaları


Aletsel araştırma:

 • Uydu manyetometreleri, parçacık dedektörleri ve eşevresiz radar sistemleri tasarımı

İlgili Sektörler: Savunma ve askeri sanayii, Harita Dairesi Başkanlığı, radio iletişim sektörü, Navigasyon, TUBITAK Uzay, üniversitelerdeki Uzay Bilimleri ve Teknolojisi ile bağlantılı fiziksel ve uygulamalı bilimler.


Olanaklar:

Arazide:

 • 2 ionosonde verici anteni

 • 4 ionosonde alıcı anteni

 • GPS alıcısı

Yer İstasyonunda:

 • Ionosonde veri bankası ve araştırmalar için özel bilgisayar

 • Manyetometre

 • Elektrometre

 • Ani iyonosferik değişim (SID) antenleri

 • Güneş filtreli teleskop

 • Solarscope

 • Temel meteorolojik aletler

Gelecekte: Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ionosonde yer istasyonları kurarak eşevresiz radar sistemi ile birlikte iyonosferin yersel ve zamansal değişimlerinin çalışılması

UPPER ATMOSPHERIC JOULE HEATING

upper-atmospheric-joule-heating

 

E. C. Kalafatoğlu, MSc Thesis, 2010
Supervisor: Z.Kaymaz


Araştırmacı Bilgileri:

Laboratuar Başkanı, Sorumlusu: Prof. Dr. Zerefşan Kaymaz
Laboruvarda iki araştırma görevlisi ve öğrenciler çalışmaktadır.
Araştırma Görevlileri: Arş. Gör. Dr. Filiz Türk Katırcıoğlu, Arş. Gör. Emine Ceren (Kalafatoğlu) Öner-(doktora öğrencisi)
Yüksek Lisans öğrencileri: Ayşegül Ceren Moral
Laboratuvar Hacettepe Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi, Virginia Tech Bradley Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, John Hopkins Ünv. Uygulamalı Fizik Laboratuvarı (APL), NASA/GSFC, Boston Ünv. Uzay Fiziği Merkezi, Max Planck Enstitüsü ile işbirliği halindedir.

Daha detaylı bilgi için:
www.faa.itu.edu.tr./Icerik.aspx?sid=8462
www.spaceweatherlab.itu.edu.tr