UU

Araştırma - Proje

Başlıca Araştırma Alanları
Piko-nano-mikro uydu tasarım, üretim ve testleri, 
Döner kanatlı hava uzay araçları tasarımı ve prototip üretimi,
Savunma teknolojileri,
Hesaplamalı akışkanlar mekaniği,
Deneysel akışkanlar mekaniği,
Aerodinamik, Aeroakustik, Plazma fiziği,
Akışkan yapı etkileşimi, aeroelastisite,
Çok disiplinli analiz ve optimizasyon,
İnsansız hava ve uzay araçları,
Hava-uzay elektroniği ve optik sistemler,
Telemanipülatör tasarımı ve kontrolü,
Robot sistemlerinin tasarımı,
Kabarcıklı sıvılarda dalgalar ve kavitasyon,
Biyoakışlar.

  Araştırma ve Geliştirme Etkinliklerinde Kullanılan Birimler
  Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Lab.
  Uydu İletişim-Yer İstasyonu Lab.
  Döner Kanatlı Hava Araçları Mükemmeliyet Merkezi (ROTAM)
  Yüksek Performanslı Hesaplama ve Sanal Gerçeklik Lab.
  Gümüşsuyu Sesaltı Rüzgar Tüneli
  Trisonik Araştırma Merkezi Lab.
  Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Lab.
  Kompozit ve Yapı Lab.
  Kontrol ve Aviyonik Lab.
  Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototip Lab.

  Seçilmiş Projeler

  Uydu Tasarımı Amacına Yönelik Uydu Elemanlarının Modellenmesi, İTÜ
  Akış Ayrılması, Şok dalgası Sınır Tabaka Etkileşimi, NATO
  Yakın İz Akış Kararsızlıklarının Kontrolu, NATO
  Savunma Sanayi Müsteşarlığı Projeleri
  Döner Kanat Aerodinamiği Eğitimi, ASELSAN
  TCN-235 Uçağı için Flutter Çözümlemesi, ASELSAN
  T-41D Uçaklarında Flutter Analizi, 2. HİBM
  T37/38 Yapısal Yenileme Projesi Akademik Eğitimleri, 1.HİBM
  Kabarcıklar için Homojen Çekirdekleşme Kuramı, TÜBA
  Yüksek Başarımlı Hesaplama Sistemlerinin İleri Mühendislik Problemlerinde Sınanması ve Geliştirilmesi, İTÜ
  CFD ve Gaz Dinamiği Eğitimi, TEI
  Patlamaların Yapılar Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi, DPT

  Devam Eden Seçilmiş Projeler
  Piko Ölçekte Bir Uydunun Üniversite Ortamında Tasarımı ve Mühendislik Modelinin Üretimi, TÜBİTAK
  Kararsızlık Görülen Akışkan-Yapı Etkileşimi Problemlerinin Analizi ve Güvenirlilik Tabanlı Tasarım Optimizasyonu TÜBİTAK
  Cisim Etrafı Akışlarda Polimer ve Sürfaktant Katkısının Yüksek Reynolds Sayılarında Akış Özellikleri ve Yapısındaki Etkilerinin Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi, TÜBİTAK
  Havacılık Araştırma Geliştirme Uygulama Projesi, DPT
  Mühendislikte İleri Teknolojiler Projesi, DPT
  HELSİM Danışmanlık ve hizmet projesi, Döner Sermaye
  Dikey Rüzgar Tüneli Tasarım ve Danışmanlık Projesi, Döner Sermaye
  Sıvılaştırılmış Yakıtlı Türbopompaların Tasarımı ve Kavitasyon Optimizasyonu, TÜBİTAK