Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayi'nin geliştireceği yeni tip uçakların tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiştir. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir. Bölümde; biri yabancı uyruklu olmak üzere 11 Profesör, 3 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi (Uyg. Birim), 12 Arş. Gör. olmak üzere toplam 34 akademik personel görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1269 mezun vermiş olup halen hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda toplam 336 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile ilk %3'lük dilimden 70 öğrenci alınmaktadır.


UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ SAYILARI (Ekim 2021 itibari ile)

 

%30

%100

TOPLAM

Hazırlık

87

1

88

1. Sınıf

114

2

116

2. Sınıf

97

--

97

3. Sınıf

125

1

126

4. Sınıf

126

129 

2020-2021 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUN SAYISI:91


Uluslararası İlişkiler

Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve dışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. ERASMUS Programı ile Almanya (RWTH Aachen), Hollanda (Delft University of Techology), İngiltere (The University of Glascow) ve İtalya (Poly. Torino) gibi Avrupa ülkelerinde bulunan üniversiteler ile anlaşmalar yapılmıştır ve son iki yılda 11 öğrenci öğrenimlerinin bir kısımını bu üniversitelerde almaktadırlar.

Bölümümüze yurtdışından yapılan başvurularda, değerlendirmeye giren öğrenciler SAT Puanı + ( 3 - Tercih sırası ) x 10 puan formülü ile sıralanır; eşit puan olması halinde öğrencilerin mezuniyet not ortalaması yüksek olan düşük olana göre üst sıraya yerleştirilir. Asil ve yedek kabuller bu puan sıralamasına göre belirlenir.


Uluslararası Eşdeğerlik

Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.


Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr.Üyesi İsmail BAYEZİT
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Duygu ERDEM
Bölüm Sekreteri: Bilg.İşlet. Rengin EREN
E-Posta: ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Telefon: (0212) 285 31 01/124
Faks: (0212) 285 31 39
Web: http://www.uubf.itu.edu.tr/akademi-k/uçak-mühendisliği
Adres: İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Ayazağa Kampüsü 34469 Maslak-İstanbul