UU

Genel Bilgi

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kirliliği, güneş ve rüzgar enerjisi, hidroloji, tarımsal meteoroloji, atmosfer fiziği konularında en ileri teknolojileri kullanarak çalışabilecek mühendislerin yetiştirilmesini amaçlayan, Türkiye'nin atmosfer bilimleri ve meteoroloji mühendisliği alanındaki "ilk" ve "tek" bölümüdür.

Mezunlar "Meteoroloji Mühendisi" ünvanı alırlar. Bölüme, her yıl ÖSYM kanalı ile 50 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler istedikleri ve gerekli şartları sağladıkları takdirde İTÜ içerisindeki diğer mühendislik bölümlerinde ÇAP (Çift Anadal Programı) öğrenimi yaparak 2 diplomayla mezun olabilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz AB Eğitim ve Gençlik Programlarından Socrates Programı bünyesinde yer alan ERASMUS ve benzeri programlar kapsamında öğrenimlerinin bir yılını bir Avrupa Üniversitesinde geçirebilmektedir.

1953 yılında İTÜ Elektrik Fakültesi'nin bir bölümü olarak kurulan Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, 1983 yılından itibaren Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi’ne bağlı bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.  Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora öğrenimi de vermektedir. Eğitim-öğretim kadrosu 8 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 6 doktor araştırma görevlisi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Öğretim elemanları, her yıl düzenli olarak dünyanın önde gelen üniversitelerinde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev almaktadır.

Eğitim ve araştırma alanlarında uluslararası düzeyde aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi olarak; atmosferi,atmosferik sistemleri ve atmosferde meydana gelen olayları, anlamak, açıklamak ve öngörüsünü yapmak bölümün temel amacıdır. Teorik ve uygulamalı atmosfer bilimleri ve teknolojisinin her düzeyinde uluslararası arenada yarışacak seviyede araştırma faaliyetlerinde bulunmak, disiplinler arası çalışmaları teşvik etmek de bölümün temel hedefidir.

 

Bölüm ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile yakın ilişki ve işbirliği içinde olup ders programları ülkemizin ihtiyaçları ile birlikte Amerikan Meteoroloji Birliğinin (AMS) akreditasyon ölçütlerine göre düzenlenmiştir. 

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Lisans Programı, 2011 yılında ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır.

Uluslararası İlişkiler
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Erasmus Değişim Programı kapsamında Avrupa ve ABD’de bulunan birçok üniversite ile işbirliği içerisindedir. Bu programa bağlı olarak Almanya Hannover Üniversitesi Meteoroloji ve Klimatoloji Enstitüsü’nde 2 Erasmus öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir.


Bölüm Başkanı:

 Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Bölüm Başkan Yardımcısı:
 Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Bölüm Başkan Yardımcısı:
 Dr.Öğr.Üy. Ceyhan KAHYA
Bölüm Sekreteri:

 Bilg İşlet. Özlem BİLGİN

E-Posta:

metmuh-uubf@itu.edu.tr

Telefon:

(0212) 285 3129 - (0212) 285 3442

Fax:

(0212) 285 3139

Adres:

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak-İstanbul