UU

Komisyonlar


FAKÜLTE KOMİSYONLARI / DİĞER GÖREVLER

FAKÜLTE KURULU

Dekan, Bölüm Başkanları, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent üye

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS

Prof.Dr. Orhan ŞEN

Prof.Dr. Cihat BAYTAŞ

Doç.Dr. Hüseyin Toros

Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR

Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)FAKÜLTE YÖNETİM KURULU

Dekan, üç profesör, iki doçent, bir yardımcı doçent

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN

Doç.Dr. Sevinç Asilhan

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR

Fak.Sek. Gülay BİRSEN (RAPORTÖR)

ÜNİVERSİTE SENATOSU FAKÜLTE TEMSİLCİSİ

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
ÇAP VE YANDAL DANIŞMANLIĞI

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE - Uçak Müh.

Prof.Dr. H. Sema TOPÇU - Meteoroloji Müh.

Y.Doç.Dr. Cuma YARIM - Uzay Müh.

ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI

Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN - Uçak Müh.

Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ - Meteoroloji Müh.

Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK - Uzay Müh.

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU - Uçak Müh.

Doç.Dr. Hüseyin TOROS - Meteoroloji Müh.

Y.Doç.Dr. Demet BALKAN - Uzay Müh.L.ÜSTÜ PROGRAM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Disiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı

Y.Doç.Dr. Duygu ERDEMAtmosfer Bilimleri  Programı

Prof.Dr.Savunma Teknolojileri Programı

Doç.Dr. Onur TUNÇER

(Öğrenci Almıyor)

L.ÜSTÜ PROGRAM YÜRÜTME KURULLARIDisiplinlerarası Uçak ve Uzay Mühendisliği Programı

Y.Doç.Dr. Duygu Erdem (Koordinatör)

Prof.Dr. M. Zahit Mecitoğlu

Prof.Dr. Cengiz Hacızade

Prof.Dr. Halit Süleyman Türkmen

Y.Doç.Dr. K. Bülent YüceilSavunma Teknolojileri Programı

Doç.Dr. Onur TUNÇER (Eş-koordinatör)

Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN Atmosfer Bilimleri  Programı

Prof.Dr. H. Sema TOPÇU (Koordinatör)

Prof.Dr. Levent ŞAYLAN

Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ 

Doç.Dr. Barış ÖNOL

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
STRATEJİK PLAN KOMİSYONU


Dekan, Bölüm Başkanları, Bölümlerden iki üye

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Koordinatör)

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS 

Prof.Dr.Okşan ÇETİNER

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR

Y.Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL 

AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELTME KOMİSYONU

Bölüm Başkanları

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN (Başkan)

Prof.Dr. Ahmet D. ŞAHİN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

BURS KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)

Y.Doç.Dr. Bayram Çelik

Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR

Fak.Sek. Gülay BİRSEN

Bilg.İşlt. Reyhan TERLEMEZİNTİBAK KOMİSYONU

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

Öğr.Gör.Dr.Bület TUTKUN 

Öğr.Gör.Dr.Cemil KURTCEBE

Öğr.Gör.Dr.Deniz Demirhan BARI 

Bilg.İşlt. Barış KAZAN

BİLGİSAYAR KOMİSYONU

Y.Doç.Dr. K.Bülent YÜCEİL (Başkan)

Doç.Dr. Hüseyin TOROS

Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK

Uzm. Zeki ÇELİKBAŞ

Araş.Gör. Erdem AKAY

Araş.Gör. Sibel TÜRKOĞLU

Bilg.Prog. Ayfer ŞAŞI ÇELİKSTAJ KOMİSYONU

Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN (Başkan)

Doç.Dr. Ali DENİZ

Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN 

Bilg. İşlt. Selçuk TATAR

MUAYENE KOMİSYONU

 

 

Prof.Dr. Orhan ŞEN (Başkan)

Y.Doç.Dr. Cuma YARIM

Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN


LABORATUVAR KOMİSYONU


Dekan,Dekan Yardımcıları,  Bölüm Başkanları

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (Başkan)

Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

SAYIM VE HURDA KOMİSYONU

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE

Öğr.Gör.Dr. Deniz Demirhan BARI

Bilg.İşlt. Dilek KAYIKÇI


ÖĞRENCİ KONSEYİ KOMİSYONU


Y.Doç.Dr. Hayri ACAR - Uçak Müh.

Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR - Uçak Müh.

Araş.Gör. Aslıhan VURUŞKAN - Uçak Müh.

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ - Meteoroloji Müh.

Y.Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ - Meteoroloji Müh.

Araş.Gör. Ayşegül Ceren MORAL - Met. Müh

Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN - Uzay Müh.

Y.Doç.Dr. Demet BALKAN - Uzay Müh.

Araş.Gör. Onur SON - Uzay Müh.

Fak.Sek. Gülay BİRSEN

Bilg.İşlt. Barış KAZAN


ATÖLYE KOMİSYONU


Y.Doç.Dr. Hayri ACAR (Başkan)

Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN

Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM


KONUT TAHSİS KOMİSYONU


Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Başkan)

Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

Prof.Dr. Levent ŞAYLAN

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ DERSLİK KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)

Fak.Sek. Gülay BİRSEN

Bilg.İşlt. Barış KAZANAFET VE ACİL DURUM PLAN. VE YÖN. KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Başkan)

Y.Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ

Öğr.Gör.Dr. Ceyhan KAHYA

Fak.Sek. Gülay BİRSEN

Bilg.İşlet. Elis GÜLER

İdare Amiri Metin YILMAZKANTİN DENETLEME KOMİSYONU
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

Doç.Dr. Onur TUNÇER


FAKÜLTE TANITIM KOORDİNATÖRLÜĞÜ


Y.Doç.Dr. Hayri ACAR (Başkan)

Öğr.Gör.Dr. İdil F. AYDIN

Öğr.Gör.Dr. Deniz D. BARI

SEM KOORDİNATÖRÜ

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

SUNY TEMSİLCİSİ
 

Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞANSPOR SORUMLUSUBilg.İşlt. İsmail Ezan KOÇ


UUBF YAYIN KURULU


Dekan, Fakülte Sekreteri

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ

Fak.Sek. Gülay BİRSEN

Bilg.İşlet. Sündüs KAYA YARI ZAMANLI ÖĞRENCİ KOMİSYONU

Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ (Dekan Yardımcısı)

Y.Doç.Dr. Cuma YARIM

Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR

Fak.Sek. Gülay BİRSENABET KOMİSYONLARI

Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ (Başkan)

Prof.Dr. Metin orhan KAYA (Dekan)

Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN (Dekan Yardımcısı)

Doç.Dr.Sevinç SIRDAŞ (Dekan Yardımcısı)

Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN (Bölüm Bşk.)

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Bölüm Bşk.)

Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN (Bölüm Bşk.)

Prof.Dr. N.L. Okşan ÇETİNER 

Y.Doç.Dr.Barış ÇALDAĞ

Y.Doç.Dr.Cuma YARIM 

Y.Doç.Dr. Demet BALKAN 

Y.Doç.Dr.Özge ÖZDEMİR 

Bilg. İşlt. Selçuk TATARSÜREKLİ GELİŞİM KOMİSYONU

Bölüm Başkanları

Prof.Dr. M.Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

DERS İZLEME KOMİSYONLARI

AERODİNAMİK VE İTKİ

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN (Başkan)

Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ

Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS

Prof.Dr. Okşan ÇETİNER

Doç.Dr. Onur TUNÇER

Y.Doç.Dr. Ayşe Gül GÜNGÖR

Y.Doç.Dr. Bayram ÇELİK

Y.Doç.Dr. Duygu ERDEM

Y.Doç.Dr. K. Bülent YÜCEİL

Öğr.Gör.Dr. Bülent TUTKUN

Öğr.Gör.Dr. İdil FENERCİOĞLU AYDIN

TASARIM

 Y.Doç.Dr. Hayri ACAR (Başkan)

Prof.Dr. M. Adil YÜKSELEN

Prof.Dr. A. Rüstem ASLAN

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Prof.Dr. Gökhan İNALHAN

 Y.Doç.Dr. Özge ÖZDEMİR


DİNAMİK VE KONTROL


Y.Doç.Dr. Turgut Berat KARYOT (Başkan)

Prof.Dr. Cengiz HACIZADE

Prof.Dr. Elbrus CAFEROV

Doç.Dr. Gökhan İNALHAN

Y.Doç.Dr. Hayri ACAR

Y.Doç.Dr. Emre KOYUNCU

Y.Doç.Dr. Nazım Kemal ÜRE

Y.Doç.Dr. Cuma YARIM

Öğr.Gör..Dr. İsmail BAYEZİT

YAPI VE MALZEME

Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA

Prof.Dr. Halit S. TÜRKMEN

Doç.Dr. Vedat Ziya DOĞAN

Y.Doç.Dr Özge ÖZDEMİR

Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU

 Y.Doç.Dr. Demet BALKAN

Y.Doç.Dr. Hülya CEBECİ


GENEL DERSLER


Doç.Dr. Mehmet ŞAHİN (Başkan)

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL

Prof.Dr. Ali KODAL

Prof.Dr. Alim Rüstem ASLAN

Y.Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU

 Y.Doç.Dr. Demet BALKAN

Öğr.Gör.Dr. Cemil KURTCEBE

 Öğr.Gör.Dr. Elmas ATABAY
 Öğr.Grv.Dr. H. Barbaros SOYER


METEOROLOJİ

Tüm Öğretim Üyeleri
Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Prof.Dr. H. Sema TOPÇU
Prof.Dr. Kasım KOÇAK
Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
Prof.Dr. Mikdat KADIOĞLU
Prof.Dr. Orhan ŞEN
Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ
Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ


Prof.Dr. Yurdanur S. ÜNAL
Doç.Dr. Ali DENİZ
Doç.Dr. Sevinç SIRDAŞ
Doç.Dr. Barış ÖNOL
Y.Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
Y.Doç.Dr. Barış ÇALDAĞ
Öğr.Gör.Dr. Ceyhan KAHYA
Arş.Grv.Dr. Elçin TAN
Araş.Gör. Dr. Filiz Türk KATIRCIOĞLUÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU


Doç.Dr.Aytaç ARIKOĞLU (Başkan)
Öğr.Gör.Dr. Barboros SOYER
Öğr.Gör.Dr. Filiz TÜRK KATIRCIOĞLU
Bilg.İşlt. Selçuk TATAR


ENGELLİ ÖĞRENCİLER BİRİMİ BÖLÜM TEMSİLCİLERİ


Prof.Dr. Kasım KOÇAK 

Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN 

Müh. Murat ŞİMŞEK 


ETİK KURULU


Prof.Dr.A.Cihat BAYTAŞ
Prof.Dr.M.Adil YÜKSELEN (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr.A.Duran ŞAHİN (Dis.Soruşturması Kom.)
Prof.Dr.Kasım KOÇAK
Prof.Dr.Vedat Ziya DOĞAN
Prof.Dr.N.L.Okşan ÇETİNER-YILDIRIM
Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Doç.Dr.Sevinç ASİLHAN


RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof.Dr. Metin Orhan KAYA (İşveren Vekili)
Gülay BİRSEN (Çalışan Temsilcisi)
Metin YILMAZ (İdari Amir-Arama Kurtarma Tahliye)
Murat TARHAN ( Arama-Kurtarma-Tahliye)
İsmail E. Koç (Yangınla Mücadele)
Müslüm ÇAKIR (Yangınla Mücadele)
Y.Doç.Dr. Cuma Yarım (İkyardım)
Araş.Gör.Deniz Hazel DİREN (İlkyardım)
Araş.Gör. Yavuzer KARAKUŞ (İlkyardım)
Araş.Gör. Hasan TABANLI (İlkyardım)
Uzman Zeki Çelikbaş (İlkyardım)
Dilek Seyrek (İlkyardım)
Elis Güler (İlkyardım)İTÜ KOMİSYONLARI

İTÜ Ulaştırma ve Ulaşım Araçları Uyg-Ar Merkezi Üyesi Öğretim Üyesi 

Yard.Doç.Dr. Hülya Cebeci 

Dr. Murat ŞimşekİTÜ Ulusal ve Uluslararası Sıralama Değerlendirme Komisyonu 

Doç.Dr.Gökhan İnalhan İTÜ Senato Eğitim Komisyonu

Prof.Dr. Yurdanur S. ÜNALİTÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Bilimsel Araştırma ve Yayın EtiğiProf.Dr.Ahmet Duran Şahin Trafik Komisyonu 

Prof.Dr.Vedat Ziya Doğan 

 

Kampüs Planlama Komisyonu

Öğr.Gör.Dr.Ceyhan Kahya 

 

Uluslararası Konferansları Destekleme Komisyonu

Prof.Dr. H. Sema TOPÇU

 

Öğrenci Tasarım Projeleri Komisyonu

Prof.Dr.Metin Orhan KAYA

 

İTÜ AR-GE Strateji Geliştirme Komisyonu

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOL Ö.Üyesi Performans Değerlendirme ve Destek Sistemi Kurulması Komisyonu

 Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZGeçiçi Akademik Teşvik Komisyonu

Prof.Dr. İbrahim ÖZKOLStandart Sınıf Tanımlama Komisyonu

Prof.Dr. A. Cihat BAYTAŞ