UU

İdari Plan

GÖREVİ İDARİ GÖREVİ ÜNVANI ADI VE SOYADI
Dekan Dekan Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Dekan Yardımcıları Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Sevinç ASİLHAN
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Vedat Ziya DOĞAN
Bölüm Başkanları ve Yardımcıları Uçak Müh. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Cengiz HACIZADE
Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd. Dr.Öğr.Üy.
Hayri ACAR
Uçak Müh. Bölüm Başkanı Yrd. Dr.Öğr.Üy.
İsmail BAYEZİT
Meteoroloji Müh. Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd. Prof.Dr. Hüseyin TOROS
Meteoroloji Müh. Bölüm BaşkanYrd Doç.Dr.
Ahmet ÖZTOPAL
Uzay Müh.Böl.Başkanı Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd. Dr.Öğr.Üy. Bayram ÇELİK
Uzay Müh.Böl.Başkan Yrd. Dr.Öğr.Üy.
Cuma YARIM
Fakülte Kurulu Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Cingiz HACIZADE
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. A.Cihat BAYTAŞ
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Fırat Oğuz EDİS
Fakülte Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ş. Sibel MENTEŞ
Fakülte Kurulu Üyesi Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
  Fakülte Kurulu Üyesi  Prof..Dr.  Hüseyin TOROS
  Fakülte Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Fakülte Yönetim Kurulu Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Metin Orhan KAYA
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Cingiz HACIZADE
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ahmet Duran ŞAHİN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Zahit MECİTOĞLU
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Aytaç ARIKOĞLU
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Sevinç ASİLHAN
Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üy. Hayri ACAR
Senatör Senatör Prof.Dr. Zerefşan KAYMAZ