UU

İdari Personel

Görevi
Ünvanı-Adı-Soyadı
Telefon
Elmek

Fakülte Sekreterliği
Fak. Sek. Gülay BİRSEN
(212)285 34 39
birseny@itu.edu.tr
Dekanlık Özel Kalem

Bilg.İşlt.Sündüs KAYA

(212) 285 3341
(212) 285 3101/147
dekanlik-uubf@itu.edu.tr
sundusc@tiu.edu.tr
Özlük İşleri
Şef. Yasemin ARAS,
Bilg.İşlt. Sevgi GÜMÜŞ
(212) 285 3101/117
(212) 285 3101/134
arasy@itu.edu.tr
sgumus@itu.edu.tr
Yazı İşleri
Bilg.İşlt.Selçuk TATAR
(212) 285 3101/115
yazi-uubf@itu.edu.tr
tatars@itu.edu.tr
Hesap İşleri
Bilg.İşlt.Selcen URAY
Bilg.İşlt. Tuncay ÇAM
(212) 285 3101/118
(212) 285 31 01/180
uray@itu.edu.tr
tcam@itu.edu.tr
Proje Satın Alma
Bilg.İşlt. Mehmet ORHAN
Bilg.İslt. Ezan İsmail KOÇ
(212) 285 3101/120
(212) 285 3101/173
orhanmeh@itu.edu.tr
ismailk@itu.edu.tr
Akreditasyon ve Tanıtım Koord.
Şef Dilek SEYREK
(212) 285 3101 / 170
uubf-tanitim@itu.edu.tr
seyrekd@itu.edu.tr
Kitaplık
Öğr.Gör. Zeki ÇELİKBAŞ
(212) 285 3101/131
celikbas@itu.edu.tr
Uçak Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL
Mem. Filiz SAYLIK
(212) 285 3144
(212) 285 3101/184
uzaymuh-uubf@itu.edu.tr
ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Uzay Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Rengin İÇGİL
Mem. Filiz SAYLIK
(212) 285 3144
(212) 285 3101/124
uzaymuh-uubf@itu.edu.tr
ucakmuh-uubf@itu.edu.tr
Meteoroloji Müh. Bölüm Sek.
Bilg.İşlt. Özlem BİLGİN

(212) 285 3129-
(212) 285 3101/
125-185
obilgin@itu.edu.tr
Bilgisayar Lab
Bilg.Prg. Ayfer ŞAŞI ÇELİK

(212) 285 3101/132
sasia@itu.edu.tr
İdare Amirliği
Teknisyen Metin YILMAZ
(212) 285 3101/123
yilmazmeti@itu.edu.tr
Baskı Fotokopi
T.Yrd.Emrullah GÖRMEZOĞLU
(212) 285 3101/119
emrullahg_37@hotmail.com
Teknik Elemanlar
Tekniker
Fikret ÖZGÜR
(212) 285 3145/132
ozgurf@itu.edu.tr
Tekniker
Müslüm ÇAKIR
(212) 285 7189/133
cakirm@itu.edu.tr
Tekniker
Uğur YÖRÜK
(212)285 6115
uguryoruk@itu.edu.tr
Tekniker
Ecevit AKSAKAL
(212) 285 3101/123
aksakale@itu.edu.tr
Teknisyen Muhammed Sefa BAŞARAN
 
 
Teknisyen
Murat TARHAN
(212) 285 3145/135
tarhanm@itu.edu.tr
Mühendis
Murat ŞİMŞEK
(212) 285 3440
şimşekmu@itu.edu.tr