UU
imkanlar
24
Haz 2020
Stajlar Duyuru

DUYURU

  • 2019 - 2020 Bahar ve Yaz Dönemi Stajları için kayıt sistemi 17 Haziran 2020'de açılmıştır.
 
  • 2019 - 2020 Bahar Dönemi mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin staj süreleri ve kapsamı salgın (pandemi) nedeniyle güncellenmiş ve ilan edilmiştir.
 
  • 2019 - 2020 Bahar ve Yaz Dönemi ara sınıf (mezuniyet aşamasında olmayan) öğrencilerin durdurulan ya da başlatılmayan staj süreleri ve kapsamları salgın (pandemi) nedeniyle çevrimiçi (online) veya çevrimdışı (yüzyüze) stajlar olarak başlamıştır (Aşağıdaki linklerden bakınız).
 
  • Öğrenci staj başvurusunu https://portal.itu.edu.tr web adresinden İTÜ kullanıcı adı ve şifresi ile gerçekleştirir ve sistem tarafından üretilen Öğrenci Staj Sözleşmesine bağlı Staj Başvuru Formu EK-1 sırasıyla, Staj yapılacak firma onayına  ve  Staj Komisyonu onayına sunulur.
 
  • Bölüm Staj Komisyonları staj başvurularını değerlendirir ve uygun bulunan öğrenciler, İTÜ Ninova'da açılan Bölüm İTÜ401 dersine kayıt edilir.
 
  • Salgın (pandemi) süresince stajlar ile ilgili duyurular ve raporlamalar İTÜ Ninova’da açılan Bölüm İTÜ 401 dersi kapsamında yapılacaktır.
 
  • Staj başvurularının stajın başlamasının planlandığı tarihten en az 15 gün önce yapılması zorunludur.
 
  • Çevrim içi staj yapmak isteyen Fakültemiz Öğrencileri stajlarını Bölümlerindeki Öğretim Üyeleri ile birlikte Ar-Ge çalışması şeklinde yapabilir. Bunun için staj başvurularında iş yeri olarak (İTÜ, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi) yazılması gereklidir. Öğrencilerin hangi Öğretim Üyesi ile çalışacakları başvurudan sonra Bölüm tarafından belirlenecektir.

Önemle duyurulur.

StajEsaslari_UcakMuh Salgın Dönemi
StajEsaslari_UzayMuh Salgın Dönemi
Staj Esaslari_MetMuh Salgın Dönemi