UU
imkanlar
03
Nis 2020
Online Fatura Talep Dökümantasyonu hk.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığının destekleri ile gerçekleştirilen yazılım geliştirmeleri sonucunda Döner Sermaye kapsamında gelir elde eden akademik personelimizin fatura taleplerini İTÜ PORTAL aracılığı ile talep etmelerine olanak sağlanmıştır. Online fatura talep işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin dokümantasyona web sitemiz aracılığıyla yahut aşağıdaki bağlantıyı takip ederek ulaşabilirsiniz.

http://www.ds.itu.edu.tr/hesap-bilgileri/online-fatura-talep-dok%C3%BCmantasyonu

Deneme