UU
imkanlar
11
May 2018
Fakültemize Yapılan Okul Ziyaretleri Hakkında

Okullar tarafından fakültemize yapılacak ziyaretler için Çarşamba günü, 10:00-12:00 saatleri arası belirlenmiştir.

Okul müdürlükleri tarafından, Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı tanıtmayı amaçladığımız ziyaretler öncesinde  resmi bir yazı ile :(212)285 31 39 no'lu faks numarasına veya uubf-tanitim@itu.edu.tr adresine başvuru talebinin iletilmesi gerekmektedir. Fakültemiz Dekanlığı tarafından ziyaret uygunluğu okula bildirilecek olup, Dekanlık onayı alınmadan ziyaretlerin organize edilmemesi aksaklık yaşanmaması açısından önem taşımaktadır. Yazılacak dilekçede aşağıda belrtilen konuların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

1-Tercih Edilen Ziyaret Tarihi
2-Öğrenci Sayısı
3-Kaçıncı Sınıf Oldukları
4-Refakat Edecek Öğretmen Sayısı
5-Hangi Bölümler Hakkında Bilgi Alınmak İstendiği
6-Özel İstek ve Talepler

Bilgilerinize sunulur.


İTÜ UUBF DEKANLIĞI