UU
imkanlar
12
Şub 2018
Mazeret Sınavları Hk.

2017-2018 Bahar yarıyılından itibaren fakültemizde mazeret sınavı başvurusu linkteki mazeret sınavı yönetmeliğine göre yapılabilecektir.

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/mazeret_sinavlari.htm
 
Sağlık durumundan alınacak raporlarda yönetmelik de bulunan aşağıdaki maddeler geçerli olacaktır.
 
a)Hastalık Hali     
 
1.Öğrencinin ameliyat geçirmesi, hastaneye yatmasını gerektirecek nitelikte ciddi bir rahatsızlığının veya en az 3 günlük heyet raporu almasını gerektirecek bir durumunun varlığı halinde bu durumunun bir raporla belgelenmesi,
2.Alınacak bu raporun Devlet Hastanelerinden alınması, acil hallerde özel hastanelere başvurulmuşsa heyet raporu getirilmesi,

3.Alınacak sağlık raporunun mazeretin bitiminden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde ilgili  Dekanlık/Müdürlüğe sunulması gerekir.