UU
imkanlar
14
Haz 2017
Bitirme Çalışması Alış Formu

2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında Bitirme Çalışması alan öğrencilerin Bitirme Çalışması alış formlarını 30/09/2016 Cuma gününe kadar Bölüm Sekreterliklerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bitirme Çalışması Formlarının doldurulmasında uyulacak esaslar :

 i)  Öğrenciler Bitirme Çalışması Formlarını bilgisayar ortamında bir adet olarak dolduracaklardır.

 ii) Dekanlık ve danışman öğretim üyesi imza işlemleri bitirildikten sonra Bölüm Başkanlığı imzası için form öğrenci tarafından Bölüm Sekreterliklerine teslim edilecektir. 

iii) Bölüm Sekreterlikleri formları toplu olarak Bölüm Başkanlıklarına imzalatacaklardır. 

iv) http://siga.uubf.itu.edu.tr/uubftez/  adresine bitirme çalışması danışmanı tarafından bitirme konusu 30/09/2016 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

NOT:  Bitirme Çalışması Alış Formu Fakülte WEB  Sayfasında Bulunmaktadır. 


Uçak-Uzay Bil.Fak.
Öğrenci Bürosu