UU

Uçak Mühendisliği

Bölüm Başkanı:

Prof. Dr. Cengiz HACIZADE

Bölüm Başkan Yardımcısı:

 Yard.Doç.Dr. Hayri ACAR
  Yard.Doç.Dr. İsmail BAYEZİT

 


Bölüm Sekreteri  
Şef Dilek SEYREK

E-Posta:

ucakmuh-uubf@itu.edu.tr

Telefon:

(0212) 285 3144 - (0212) 285 3109

Fax:

(0212) 285 3139

Web:

http://uubf.itu.edu.tr/akademik/ucak/

Adres:

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Uçak Mühendisliği Bölümü
Ayazağa Kampüsü 
34469 Maslak-İstanbul

Genel Bilgi:

Uçak Mühendisliği Bölümü, askeri ve sivil uçakların bakım ve onarım konuları ile Türkiye Uçak Sanayi'nin geliştireceği yeni tip uçakların tasarımı ve imalatı konularında mühendisler yetiştirmeyi, uçaklar ve havacılıkla ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Uçak Mühendisliği Bölümü, 1941 yılında Makina Fakültesi bünyesinde uçak mühendisi yetiştiren bir dal olarak kurulmuş ve daha sonra 1944 yılında Makina Fakültesi'nin bir bölümü haline getirilmiştir. Böylece oluşan bölüm, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kurulmasıyla beraber bu fakülteye bağlanmıştır ve halen bu fakülte bünyesinde etkinliğini sürdürmektedir. Bölümde 1' si yabancı uyruklu 9 profesör, 3 Doçent, 4 Y.Doçent, 3 Öğr.Grv.Dr. ve 12 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm günümüze kadar yaklaşık 1269 mezun vermiş olup halen hazırlık, 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda  toplam 336 lisans öğrencisi öğrenim görmektedir. Bölüme her yıl ÖSYM kanalı ile ilk %3'lük dilimden 50 öğrenci alınmaktadır.

Uluslararası İlişkiler
Eğitim-öğretim etkinliklerinin yanısıra, Uçak Mühendisliği Bölümü yurtiçi ve dışındaki ilgili kuruluşlarla akademik ilişkiler kurarak, çeşitli konularda ortak araştırma çalışmaları yürütmektedir. ERASMUS Programı ile Almanya (RWTH Aachen), Hollanda (Delft University of Techology), İngiltere (The University of Glascow) ve İtalya (Poly. Torino) gibi Avrupa ülkelerinde bulunan üniversiteler ile anlaşmalar yapılmıştır ve son iki yılda 11 öğrenci öğrenimlerinin bir kısımını bu üniversitelerde almaktadırlar.

Uluslararası Eşdeğerlik
Bölüm, ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology) 2000 ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve eşdeğerlik almıştır.