UU

İş Olanakları

Bölüm mezunları yerli-yabancı meteoroloji mühendisliği ve atmosfer bilimleri ile ilgili tüm firma ve araştırma kurumlarında ve bilişim sektöründe çalışabilmektedir. Bunlardan bazıları:

 • ABD ve Avrupa’daki Üniversitelerin Meteoroloji, Denizcilik, Deniz İşletmesi, Coğrafya, Su Ürünleri ve Çevre Mühendisliği Bölümleri
 • Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ)
 • Devlet Su İşleri (DSİ)
 • Çevre ve Orman Bakanlığı
 • İl ve Anakent Belediyelerinin Çevre Müdürlükleri
 • Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİEİ)
 • Türkiye Elektrik Dağıtım Kurumu
 • Türk Hava Yolları (THY), vb. Havacılık ve Uzay Ajansları
 • Türk Silahlı Kuvvetleri
 • Seyir, Hidrografi ve Osinografi Dairesi
 • Televizyon Kanalları vb. Kitle İletişim Kurumları
 • Rüzgâr ve Güneş Enerjisi Şirketleri
 • Tarım Sigortaları vb. Sigorta Şirketleri
 • Meteorolojik Alet Geliştiren ve Kuran Şirketler
 • Hidroloji ve Su Yapıları Şirketleri
 • Afet Yönetim Merkezleri
 • Yazılım Geliştirme Şirketleri
 • Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü