UU

Araştırma - Proje

Başlıca Araştırma Alanları

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nde eğitim-öğretim veren öğretim üyelerinin bilimsel araştırma konuları aldıkları doktora eğitimlerine bağlı olarak geniş bir alanı kapsamaktadır:

 • Tarım ve orman meteorolojisi
 • Hava analizi, öngörüsü ve modellemesi
 • Atmosferik radyasyon atmosferik sınır tabaka
 • Güneş - iklim sistemi etkileşimi,
 • İklim değişimi ve iklim modellemesi
 • Atmosfer-okyanus etkileşimi
 • Güneş-rüzgar enerjisi
 • Mikrometeoroloji - mezometeoroloji
 • Bulut ve yağış fiziği
 • Hava kirliliği ve modellemesi
 • Stratosferik ozon
 • Kaos ve non-lineer dinamik uygulamaları
 • Hidroloji - hidrometeoroloji
 • Su kaynakları, geliştirilmeleri ve işletilmeleri
 • Sel - fırtına - çığ - kuraklık analizi
 • Mimari  meteoroloji - şehircilik meteorolojisi
 • Biometeoroloji - tıbbi meteoroloji
 • Uçuş - deniz - uydu meteorolojisi
 • Askeri meteoroloji
 • Yukarı atmosfer - iyonosfer - manyetosfer fiziği

Seçilmiş Projeler

Solar Wind - Magnetosphere - Ionosphere Coupling, NSF-ABD
Global Magnetic Geometry of the Open Magnetosphere for General IMF Orientations, NSF-ABD
Space Weather: Scale Lengths of Solar Parameters Effecting Magnetosphere, NSF-ABD
Meteorolojide Veri Analizi ve Modelleme, Bilimsel Araştırma Geliştirme Projesi, İTÜ
Trakya Bölgesi'nde Kuraklığın, Asit Yağışları ve Yağış Rejiminin Belirlenmesi, Bilimsel Araştırma Geliştirme Projesi, İTÜ
Hava Kalitesinin Modellenmesi ve Değerlendirilmesi, Bilimsel Araştırma Geliştirme Projesi, İTÜ
Meteorolojik Olayların Görsel Olarak Açıklanması, Bilimsel Araştırma Geliştirme Projesi, İTÜ
İstanbul'da Yüzey Ozonunun Değişimi ve Üç Boyutlu Fotokimyasal Kirlilik Modelinin İstanbul Şehir Atmosferine Uygulanması, Bilimsel Araştırma Geliştirme Projesi, İTÜ

  Devam Eden Seçilmiş Projeler

  Spatial and Temporal Variations of Ozone over the South-Eastern Europe, ENVISAT-AO Project
  GEM: Magnetosheath Model Verification, NSF-ABD
  Uzay Operasyonlarında Optiksel Mikrodalga Frekanslarla Uygun Olarak Sınır Tabakada Refraktif İndeks Ölçümleri, İTÜ
  Manyetik Olarak Açık Manyetosferin Geometrisinin Çoklu Uydularla İncelenmesi: Interball, Geotail ve Wind, İTÜ
  Ürün Tipi ve Toprak Nemi Araştırmasında JERS Radar Uydu Verilerinin Kullanımı, TÜBİTAK

   Devam eden/biten TÜBİTAK projeleri

   Proje başlığı: STUDY OF MAGNETIC STORMS AND MAGNETOSPHERIC SUBSTORMS AND THEIR INFLUENCE ON THE UPPER ATMOSPHERE USING THEMIS SPACECRAFT: IMPLICATIONS FOR SPACE WEATHER AND SPACECRAFT OPERATIONS (THEMIS Uydulari ile Manyetik ve Manyetosferik Firtinalarin ve bunlarin Yukari Atmosfere olan Etkisinin Incelenmesi: Uzay Havasi ve Uydu Operasyonlari Açisindan Uygulamalari)
   Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Zerefşan Kaymaz

   Proje başlığı: BUĞDAY BİTKİSİNİN KARBONDİOKSİT, SU BUHARI VE ENERJİ AKILARININ BELİRLENMESİ
   Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Levent ŞAYLAN
   TÜBİTAK COST Projesi  Proje Başlama Tarihi: 1 Temmuz 2009
     
   Proje başlığı: 
   İKLİM DEĞİŞİMİNİN BİTKİ GELİŞİMİNE OLASI ETKİLERİNİN BİTKİ GELİŞİMİ MODELLERİ İLE İNCELENMESİ 
   Proje Yöneticisi: Prof.Dr. Levent ŞAYLAN 
   TÜBİTAK 1001 Projesi Proje Başlama Tarihi: 1 Nisan 2009

   Proje başlığı: İstanbul -Kağıthane Bölgesinde Hava Kalitesinin Araştırılması
   Proje Yöneticisi: Yard.Doç.Dr. Ali Deniz

   Proje başlığı: Rüzgar-Güneş Hibrit Sistemlerinin Giriş,  Çıktı, Kayıplarının ve Verimliliklerinin İstanbul Şartlarında Alan-Zaman ve Ekserji Yöntemleriyle Genel Bir Modellemesi.
   Proje Yöneticisi: Doç.Dr. Ahmet Duran Şahin