UU

Atmosfer Bilimleri

Meteoroloji Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında bir lisansüstü programı olup, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.  

Atmosfer Bilimleri Lisansüstü Programının özgörevi Meteoroloji Mühendisliği Bölümünü atmosfer bilimleri eğitim ve araştırma konularında, uluslararası aranan cazip bir mükemmeliyet merkezi haline getirmektir. Amacı dünyanın her yerinde başarılı olacak, öğrenmeyi ve öğretmeyi bilen, disipliner ve disiplinler arası araştırmalar yapıp etkin iletişim kurabilen yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip bireyler yetiştirmek, atmosfer bilimleri ve teknolojisinin ülkemizin çağdaşlaşmasına katkıda bulunmasına öncülük etmektir.

Niçin...
 

Atmosfer Bilimlerilisansüstü programında alacağınız eğitim ile
hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kalitesi, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı, ulaştırma sektörünün gereksinim duyduğu meteorolojik destek, atmosferik değişkenliğin uydu teknolojileri, haberleşme ve elektromanyetik iletişim üzerine etkileri, meteorolojik afetlerin öngörülerek zararların azaltılması, tarım ve orman alanlarının meteorolojik koşullara göre verimli kullanılması gibi özel ve disiplinler arası konularda projeler üretebilecek bir uzman olacaksınız.

 

 

Araştırma Konuları

 • Tarım veorman meteorolojisi
 • Hava analizi, öngörüsü ve modellemesi
 • Atmosferik sınır tabaka
 • Küresel ve bölgesel iklim değişimi, modellemesi
 • Yenilenebilir enerjiler
 • Yukarı atmosfer fiziği
 • Hava kirliliği ve modellemesi
 • Stratosferik ozon
 • Kaos ve non-lineer dinamik uygulamaları
 • Su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması
 • Uydu ve Haberleşme meteorolojisi

 

 

 

 

 

Laboratuvar ve Donanım
 • Meteoroloji Gözlem Parkı
 • Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı
 • Meteoroloji Modelleme ve Analiz Laboratuvarı
 • Sinoptik Meteoroloji Laboratuvarı
 

Kimler faydalanabilir
 • Meteoroloji Mühendisliği
 • Çevre Mühendisliği
 • Fizik Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • İTÜ FBE Isı-Akışkan, Savunma Teknolojileri, Disiplinlerarası Uçak-Uzay Mühendisliği Programları
 • Makina ve Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümleri ve diğer ilgili mühendislik bölümleri mezunları
Kazanımlarınız
Atmosfer Bilimleri lisansüstü programında alacağınız eğitim ile hava analizi ve öngörüsü, iklim değişimi, hava kalitesi, yenilenebilir enerji ve su kaynaklarının verimli kullanımı, ulaştırma sektörünün gereksinim duyduğu meteorolojik destek, atmosferik değişkenliğin uydu teknolojileri, haberleşme ve elektromanyetik iletişim üzerine etkileri, meteorolojik afetlerin öngörülerek zararların azaltılması, tarım ve orman alanlarının meteorolojik koşullara göre verimli kullanılması gibi özel ve disiplinler arası konularda projeler üretebilecek bir uzman olacaksınız.
 

 

Program Üyeleri

Ana Bilim Dalı Başkanı

 • Prof. Dr. Ahmet Duran ŞAHİN

Program Koordinatör

 • Prof. Dr. Hüseyin TOROS

Program Yürütme Kurulu

 • Prof.Dr. Hüseyin TOROS (Koord.)
 • Prof.Dr. Kasım KOÇAK
 • Doç.Dr. Ahmet ÖZTOPAL
 • Dr.Öğr.Üyesi Ceyhan KAHYA